Privatlivs- og cookiepolitik


Politik for Databehandling i Tømrermester Carsten Damgaard ApS

Som led i din ansættelse vil Tømrermester Carsten Damgaard ApS behandle en række oplysninger om dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Tømrermester Carsten Damgaard ApS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

Tømrermester Carsten Damgaard ApS
Årupparken 20, 8722 Hedensted
CVR. 30365089
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Carsten mobil: 20295154
Connie mobil: 27129506 (dataansvarlig)

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er først og fremmest at kunne håndtere dit ansættelsesforhold, herunder din løn, dine ansættelsesvilkår, din ferie og særlige feriedage samt andre forhold, der løbende og naturligt opstår som led i ansættelsen.

Desuden er formålet at sikre korrekt opfyldelse af virksomhedens forpligtelser i forhold til dig som medarbejder, samt opfylde forpligtelser i henhold til lovgivning og gældende kollektive overenskomster.

For det tredje er formålet med behandlingerne, at fastslå om der er et retskrav.

Endvidere vil formålet være sikkerhedsmæssige hensyn og med henblik på udarbejdelse af statistik.

Behandlingen vil omfatte blandt andet indsamling, registrering, opbevaring og videregivelse af dine personoplysninger.

De oplysninger, som Tømrermester Carsten Damgaard ApS behandler om dig, er oplysninger, som du selv har givet i forbindelse med din ansættelse eller under din ansættelse.

Det er derudover oplysninger, som opstår som led i din ansættelse. Endelig kan det være oplysninger, som Tømrermester Carsten Damgaard ApS modtager eller indhenter hos andre, herunder offentlige myndigheder.

Tømrermester Carsten Damgaard ApS behandler kun oplysninger, som er relevante for dit ansættelsesforhold og for virksomhedens navn i anledning af dit ansættelsesforhold.

Hvis du ikke vil meddele de personoplysninger, som er nødvendige for, at Tømrermester Carsten Damgaard ApS kan håndtere dit ansættelsesforhold, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Afhængig af oplysningernes væsentlighed og omstændighederne i øvrigt kan manglende meddelelse føre til, at ansættelsen ikke kan opretholdes.

Typer af oplysninger og behandlingsgrundlag

Almindelige personoplysninger

De oplysninger, som Tømrermester Carsten Damgaard ApS primært behandler om dig som led i dit ansættelsesforhold, er såkaldt almindelige personoplysninger:

F.eks. oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, din løn, bankoplysninger, sygefravær og andet fravær

Som udgangspunkt vil behandlingen af dine almindelige oplysninger være nødvendig for at opfylde ansættelsesaftalen og dermed selve ansættelsesforholdet. Behandlingsgrundlaget for langt de fleste oplysninger er derfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b og c, samt databeskyttelseslovens § 12, stk. 1. 

I visse tilfælde vil behandlingsgrundlaget for de almindelige personoplysninger dog være, at behandlingen er nødvendig for, at Tømrermester Carsten Damgaard ApS eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, og denne interesse samtidig vurderes at gå forud for din interesse eller dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra f.

De legitime interesser som forfølges, er i den forbindelse f.eks. virksomhedens interesse i at kunne håndtere dit ansættelsesforhold.

Endelig vil behandlingsgrundlaget for de almindelige personoplysninger i visse tilfælde også være et samtykke fra dig. Det gælder f.eks. forhold til virksomhedens offentliggørelse af et billede af dig på vores hjemmeside. Du gøres opmærksom på, at du altid har ret til at tilbagekalde dit samtykke.

CPR-nummer

Tømrermester Carsten Damgaard ApS vil behandle dit personnummer (CPR nummer), idet virksomheden er forpligtet til at behandle personnummeret som led i håndtering af løn og indberetning til SKAT mv. Behandlingsgrundlaget for denne behandling er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Tømrermester Carsten Damgaard ApS behandler ikke dit personnummer til andre formål, medmindre det i øvrig følger af lovgivningen, eller du har givet dit samtykke, jf. ligeledes databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Følsomme personoplysninger

Tømrermester Carsten Damgaard ApS vil behandle oplysninger om din fagforeningsmæssige tilknytning. Desuden vil det i forbindelse med dit ansættelsesforhold kunne blive nødvendigt at behandle oplysninger om dit helbred.

Behandlingen af disse personoplysninger sker i udgangspunktet kun i det omfang, du har givet samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. Du gøres opmærksom på, at du i så fald altid har ret til at tilbagekalde dit samtykke.

Behandlingen af dine følsomme oplysninger vil dog ske uden dit samtykke, såfremt behandlingen har hjemmel i lov eller overenskomst, eller såfremt behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b og f, samt databeskyttelseslovens § 12, stk. 1.

Oplysninger om strafbare forhold

Tømrermester Carsten Damgaard ApS behandler som udgangspunkt ikke oplysninger om strafbare forhold vedrørende dig.

Tømrermester Carsten Damgaard ApS vil dog i konkrete tilfælde behandle oplysninger om strafbare forhold vedrørende dig, hvis det er nødvendigt for ansættelsesforholdet, eller for at virksomheden kan byde på en opgave eller opfylde en kontrakt. Desuden vil Tømrermester Carsten Damgaard ApS behandle oplysninger om strafbare forhold, hvis der opstår mistanke om, at du har begået noget strafbart.

Behandlingen af oplysninger om strafbare forhold sker i udgangspunktet kun i det omfang, du har givet samtykke hertil, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Du gøres opmærksom på, at du i så fald altid har ret til at tilbagekalde dit samtykke.

Behandlingen af dine følsomme oplysninger vil dog ske uden dit samtykke, såfremt behandlingen har hjemmel i lov eller overenskomst, eller såfremt behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5, og § 12, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b og f.

Særligt om videregivelse og overførsel

Data om dig vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjemand. Tømrermester Carsten Damgaard ApS vil dog videregive oplysninger om dig i det omfang, virksomheden er forpligtet til det. Dette kan for eksempel være videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder, f.eks. SKAT, som virksomheden er forpligtet til at gøre. Endelig kan det være videregivelse af oplysninger i forbindelse med revision eller lignende.

Tømrermester Carsten Damgaard ApS overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.

Opbevaring af dine personoplysninger

Data om dig vil blive slettet eller arkiveret, når der ikke længere er et legitimt og arbejdsrelateret behov for at opbevare dem til opfyldelse af ovennævnte forpligtelser eller opgaver, eller når der i øvrigt ikke længere er hjemmel til at opbevare oplysningerne.

Automatiserede afgørelser

Data om dig vil på intet tidspunkt blive anvendt til at foretage automatiske afgørelser, herunder profilering.

Dine rettigheder

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger Tømrermester Carsten Damgaard ApS behandler om dig:

  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet

Såfremt du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte Connie Damgaard, som er Dataansvarlig for Tømrermester Carsten Damgaard ApS

Klagemulighed

Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Tømrermester Carsten Damgaard ApS ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 


 

Cookiepolitik

Denne hjemmeside anvender cookies og andre datafiler, som er omfattet af Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (herefter samlet "Cookies") til følgende formål:

  • Teknisk funktionalitet
  • Trafikmåling til statistiske formål

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies slettes som oftest automatisk fra browseren, når den lukkes (såkaldte session-cookies). Cookies kan dog også indstilles med et udløbstidspunkt, så data eksisterer i en kortere eller længere periode (persistent cookies). Persistent cookies gemmes typisk på harddisken.

Sådan sletter du cookies

Du kan selv bestemme, om du vil acceptere eller slette alle cookies eller kontrollere det individuelt for hvert enkelt website. Du kan foretage individuelle indstillinger i dine browserindstillinger. Vær dog opmærksom på, at hvis du sletter cookies, kan du måske ikke bruge alle hjemmesidens funktioner. Da cookies befinder sig på din pc, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies. Vi håber, at du vil tillade de vores cookies, da de hjælper os med at forbedre hjemmesiden.

Se vejledning, hvordan du sletter cookies på http://minecookies.org/cookiehandtering.

Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem.

Se vejledning, hvordan du undgår cookies på http://minecookies.org/cookiehandtering.